לעמוד בתור כמו כולם

מפאת המחסור ששרר בימי מלחמת תש"ח הנהיגו בארץ חלוקה של נפט ע"פ תור. פעם ירדה הרבנית, אשתו של רבי איסר זלמן ונעמדה בתור הארוך. המוכר הבחין בה ומתוך דרך ארץ כלפיה קרא לה לעמוד בראש התור. משראה רבי איסר זלמן שאשתו שבה לאחר זמן קצר, שאלה והתברר לו שקיבלה נפט בלי תור.

"זו גניבה, גזל זמנם של אחרים", אמר לה. "לכי מייד, החזירי את הנפט ועמדי בתור כמו כולם".

בניית אתרים