אבא של הוולד

לאשה מעוברת שחלתה במחלה קשה, נאמר על ידי רופא שעליה להפסיק את הריונה, שאם לא כן מסכנת היא את חייה ואת חיי העובר.

בעלה פנה לרב שהשיבו: "שאלה זו אינה בשבילי, אלא עבור ר' משה פיינשטין".

תיכף הגיעו בני הזוג לחדר האוכל בדירתו הצנועה של ר' משה. הוא ביקש מהאשה שתחזור מילה במילה על דברי הרופא. חקר בנוגע לכמה נקודות, כדי להבהיר את העובדות לאשורן. ואז קבע את עמדתו:

"אל תחששי, את עומדת ללדת ילד בריא. גם במצב בריאותך יחול שיפור. אין מקום לדאגה".

לאחר חודשים אחדים, התגשמו דבריו של ר' משה. האשה ילדה תינוק בריא.

אולם, הסיפור לא תם. שנה לאחר הולדת התינוק, בערב שבת, צלצל הטלפון בביתה של אותה משפחה.

ר' משה הציג את עצמו, התעניין בשלום האשה והתינוק, ולאחר מכן הוסיף להפתעתם הרבה: "היום יום ההולדת של התינוק. ישלח ה' בריאות והצלחה לכל המשפחה".

בניית אתרים