השכנת שלום בין איש לאשתו

יהודי תושב העיר פונביז' בא לפני רבי יוסף שלמה כהנמן, רבה של העיר, בבקשה לסדר לו גט מאשתו, כי רוצה הוא להפרד ממנה. לשאלת הרב מה ראה על כך, ענה, כי אשתו אינה מחוננת במידת הסדר והדבר מפריע לו מאד. דחהו הרב שאין זו סיבה מספקת לגירושין, וחז"ל רואים בגירושין דבר חמור, עד שאמרו שהמגרש את אשתו אפילו מזבח מוריד עליו דמעות.

האיש חזר והופיע שוב ושוב ובכל פעם השתדל הרב לדחותו. לבסוף התעקש לקבל את הגט ללא דיחוי. כשראה הרב שאין תקוה, קבע לו את מקום סידור הגט בבית הרב בעוד כמה שעות. בינתיים שלח הרב שליח לרבנית שתעשה מהפכה בסדרי הבית, שתהפוך את הסדר בחדרי הבית ובתכולת הארונות.

בשעה המיועדת, כשנכנס הבעל הנרגז לביתו של הרב, הוא השתומם לראות את אי הסדר השורר שם. פנה הרב לבעל ואמר: לדבריך, גם אני חייב להפרד, חלילה, מזוגתי. הלה הביט סביבו, ראה את הנעשה, נרגע והחליט לוותר על תביעתו...

בניית אתרים