גומל הנאה למהנהו

ביום סגריר עמד רבי יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניבז', תחת גגון בפתח חנות מכולת, ששימש לו מחסה מפני הגשם שירד בעוז.

אחרי שהות קלה, נכנס אל החנות פנימה וביקש לקנות לעצמו קופסת גפרורים. אף שהגפרורים לא היו דרושים לו כלל. באנינות דעתו נהג, כפי שטען: "אין זו מן המידה, להנות מגגונו של פלוני מבלי להנותו..."

בניית אתרים