החצי סיגריה המוחזרת

נוהג היה רבי שמחה זיסל לערוך מפעם לפעם מגבית עבור התלמוד תורה.

פעם אחת כאשר שב ממסעותיו ומסר למנהל המוסד דין וחשבון על הכנסותיו והוצאותיו, הניח על השולחן, לצד הכספים שאסף, חצי סיגריה. כשתמהו לפשר מחצית הסיגריה, הסביר להם, שכאשר סיים את שליחותו, הספיק לעשן חצי מן הסיגריה. אך מרגע שהפסיק לשמש בתפקיד של גבאי צדקה, שוב אין הוא יכול ליהנות מחשבון התלמוד תורה והוא מחזיר את הסיגריה לרשות מנהלי המוסד.

בניית אתרים