תפלה במקום הצרה

פעם מצאו את רבי נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקה עומד בתפילה ליד ביתו של אחד מתלמידיו. "מה קרה?", שאלו אחד התלמידים. השיב הסבא: "ידוע לנו כי לתלמיד זה יש צרה בביתו, אנו רואים אותו יום יום בישיבה, ואז קשה להרגיש את צערו האמיתי, לכן באתי ליד מעונו. כאן, ההרגשה עמוקה יותר. ה"נושא בעול עם חברו", מקבל משמעות טובה יותר. וכך אפשר להתפלל מעומקא דלבא..."

בניית אתרים