בכי קורע לב

ספר רבי יוסף שלמה כהנמן אב"ד פוניבז':

בדרכי מנובהרדוק לבית הורי, החלטתי להכנס לביתו של החפץ חיים בראדין, לראותו ולהתברך מפיו. כשנכנסתי לביתו הקטן, בקשה ממני הרבנית להמתין מעט. והנה בעוד אני יושב וממתין, שמעתי יללה מחרידה בוקעת מן העליה.

 ראתה הרבנית את גודל חרדתי והרגיעה אותי: "אל יבהל מר, אישי הוא זה, המבקש רחמים בעד אשה פלונית המקשה ללדת ברגע זה..."

אמרתי לעצמי: כיצד יכולים לעזוב מקום, בו שרוי אדם המצטער, בבכי קורע לבבות, על צער הזולת?! והחלטתי להשאר בראדין ולהתאבק בעפר רגליו"

בניית אתרים