בעט היושר

פעם הגיע החפץ חיים לדרוש באחת העיירות. בבואו ראה בבית הכנסת מודעה המכריזה על הדרשה, ונאמר בה כי הדורש הוא מחבר הספר הידוע "משנה ברורה". חש ה"חפץ חיים" שיש בכך משום הונאה, הוציא עט מכיסו והוסיף למודעה:

"לעת עתה יצא לאור רק חלק אחד, משנה ברורה עד סימן קכ"ח. השאר יופיע, אי"ה, לאחר זמן".

בניית אתרים