הדמעות הפועלות

אשה צדקנית וצנועה מאד היתה אמו של החפץ חיים. דקדקה מאד במצוות, וכמעט כל היום לא משו מידיה ספרי התחינה, הסדור והתהלים. בעיקר היתה מרבה בתפילה ובתחנונים שבנה יגדל ליהודי ירא שמים, שה' יטע בלבו אהבתו ויראתו. שנים רבות לאחר פטירתה מצאו בביתה ספר תהלים ישן, והביאוהו לרבי ישראל מאיר הכהן. בהגיע הספר התהלים לידיו – העתיר עליו נשיקות, ותוך דמעות נרגשות פנה לנוכחים:

"האם יודעים אתם כמה יקר לי ספר זה? כמה דמעות שפכה אמי זכרונה לברכה על ספר תהלים זה בכל יום? כבר משעה מוקדמת לפנות בוקר היתה מתפללת בו, ובוכה שהילד שלה יהיה יהודי טוב ונאמן".

בניית אתרים