במצב מלחמה לוקחים הכול!!!

אל החפץ חיים נכנסה אישה וביקשה ברכה לפרנסתה. היא קוננה על כך שהיא סובלת מהפסדים כספיים, משום שאנשים מסרבים לקנות ממנה כיכרות לחם שנפגמו במקצת. בירך אותה החפץ חיים שלא יהיו לה עוד הפסדים. כעבור תקופה שבה האישה והפעם בקשה חדשה בפיה. היא בכתה לפני הצדיק וסיפרה לו כי בגלל המלחמה בה נתונה רוסיה, נלקח בנה לצבא והיא חוששת לחייו. גם הפעם בירך אותה ולא שכח לשאול אותה בנוגע לפרנסתה. ענתה האישה: "עכשיו אין כלל בעיה. במצב של מלחמה קונים הכל".

 בחדרו של החפץ נוכחו אותו זמן מספר אנשים. פנה אליהם החפץ חיים וכה אמר: "שומעים אתם? במצב של מלחמה קונים הכל, אפילו כיכרות לחם שבורים וחרוכים. כתוב: תפילה בלי חרדת קודש ויראת שמים אינה עולה למרומים. ואם כן, אנו בדורנו, שאיננו מתפללים בכוונה, כיצד יעלו תפילותינו למרום? אלא שבמצב מלחמה לוקחים הכול, אפילו תפילות שבורות ושרופות".

בניית אתרים