בלי חוכמות, בלי עורמות!

פעם, כשעמד החפץ חיים לשלוח חבילת ספרים ברכבת, בא אחד ממעריציו ובידו כרטיסי הובלה רבים שאסף מנוסעים שונים. הכרטיס מתיר לכל נוסע לשלוח משקל מסויים חינם, כך חשב המעריץ לשחרר את חבילת הרב מתשלום. ר' ישראל מאיר התרעם מאד על עורמה זו, וציווה לשלם מיד את התשלום המגיע במלואו.

בניית אתרים