אינך רשאי לוותר לי

פעם לא הספיק ר' ישראל מאיר למסור את חבילתו למשלוח, והרכבת עמדה לזוז לדרכה. מתוך יחס של הערצה, הרשה לו מנהל התחנה להכניס את החבילה לקרון הנוסעים, מבלי לשם. אבל מה השתומם אותו מנהל, כשר' ישראל מאיר התנגד לכך בטוענו כי הוא אינו אלא פקיד, ואין לו רשות לוותר על תשלומי הרכבת. המנהל נאלץ לעכב את הרכבת עד שהספיקו לרשום את החבילה ולהטעינה בקרון החבילות.

ה"חפץ חיים" היה נמנע לשלוח מכתבים או ספרים שלא באמצעות הדואר. כשנאלץ לעשות זאת, היה קורע בולים בסכום המשלוח, כדי לא להונות את קופת הממשלה.

בניית אתרים