כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא

 
פתגמים נוספים
כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
פתגמים נוספים
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
פתגמים נוספים

היהדות לא טענה מעולם שגדולי האומה לא חטאו מימיהם. להפך, בעוד ששאר הדתות אינן מזכירות את חולשות מנהיגיהן ואת חטאיהם, התנ"ך, ספר הקודש של עמנו, מצביע לא אחת על העובדה שגם הצדיק עלול לטעות, אף הוא עלול, אמנם לעתים רחוקות, להיכשל בחטא.

ייחודה של היהדות בא לידי ביטוי בתחום שונה. ייחודה הוא ברצון לתקן את המעוות, בשאיפה לשוב בתשובה, בכמיהה לפתוח דף חדש.

"שבע ייפול צדיק – וקם". ההדגשה היא בקימה! נכון, אף הצדיק עלול ליפול, ולא פעם אחת בלבד אלא שבע פעמים, אך למרות בכל זאת הוא שונה מאחרים. הוא קם, מנער מעליו את אבק הדרכים, ממשיך לצעוד במעלה ההר, ובמשנה מרץ הוא משתדל שוב ושוב לעלות ולהשיג הישגים.

בניית אתרים