אורחים בעולם הזה

לביתו של ה"חפץ חיים" הגיע אורח נכבד מארצות הברית. כשנכנס האיש לביתו, עמד על מקומו המום. הזהו ביתו של גדול הדור, שבכל העולם מספרים עליו גדולות ונצורות? הבית כה פשוט ודל, רהיטיו מעטים הם ועלובים.

לא התאפק האורח ושאל: "רבי, הן אתם 'הרבי של כל העולם היהודי'. איך זה שאין בביתכם אלא ספסלים פשוטים ושולחן פשוט?"

השיב לו ה"חפץ חיים" בשאלה: "ואיפה הרהיטים שלכם?"

ענה האורח: "הרהיטים שלי באמריקה. הרי כאן אינני אלא אורח".

"אנחנו כולנו אורחים כאן..." השיב הרב.

בניית אתרים