תן לנו כוח להינצל ממידת הכעס

אחד מתלמידי ה"חפץ חיים" הבחין כי מדי לילה בחצות, נכנס רבו לבית הכנסת, ומשתהה שם זמן רב והחליט לעקוב אחריו.

תפס עמדת תצפית בעזרת הנשים והמתין לבואו של ה"חפץ חיים". בחצות נכנס הרב לבית הכנסת, פתח את ארון הקודש, התחיל לבכות ולהתייפח מול ספרי התורה וכה אמר: "ריבונו של עולם, הרי אני כהן, וכהן עלול לבוא בנקל לידי כעס. אנא, עזרני שאוכל להתגבר על הכעס..."

בניית אתרים