שווה להתאמץ

ביום גשום וסוער, התדפק על דלתו של ה"חזון איש" אברך, שבא לשאול האם עליו גם היום לנסוע לרמת גן כדי למסור את שיעורו הקבוע לבעלי בתים. התעניין ה"חזון איש" כמה אנשים משתתפים בשיעור מדי יום, וכשהבין כי מספרם מגיע לעשרה. חקר: "כמה יבואו, לדעתך, ביום גשום זה?"

"אחד בוודאי יגיע", השיב המלמד, "משום שהוא מתגורר סמוך לבית הכנסת".

"אם כך", פסק הצדיק, "עליך לנסוע ולמסור את השיעור. אחריות האחד היא עליך. שווה להתאמץ אפילו כדי שיהודי אחד ילמד תורה!"

בניית אתרים