להטיב לה עם בניה

אחת משכנותיו של החזון איש, הייתה דואגת ומסייעת לאשתו מאוד. הכיר לה החזון איש טובה על כך, והיה לומד תורה עם בניה של אותה אישה, מדי שבת בשבתו, במשך שלש שנים...

בניית אתרים