אין כאן שום צל של שאלה

נוהג היה ה"חזון איש" להתפלל "מנחה גדולה" בשעה 12:30 בחצות היום. פעם אירע שקשה היה לכנס מנין למנחה בבית הכנסת שבביתו. רק בשעה 12:45 נמצא עשירי למנין.

פנה אליו גיסו רבי שמואל גריינמן ושאלו: הזמנתי לביתי לשעה 1 בצהריים את פלוני לפגישה, והנה בגלל איחור מנחה, בוודאי אתאחר להופיע, ונמצא הלה ממתין לי לא כפי שקבענו.

השיב לו ה"חזון איש": מי שדבוק במידת האמת, אין אצלו כאן שום צל של שאלה. יבוטל המנין, אך מדיבור האמת לא תזוז! ואכן, הקהל התפזר והמנין התבטל.

בניית אתרים