אחרית דבר

חשוב להדגיש כי גם לאחר כל ההסברים, בנושא זה רב הנסתר על הגלוי. יש לזכור את מגבלות השכל האנושי ולהפנים את עוצמתה האדירה של תכנית הבריאה ושל חכמת הבורא.

כאשר אדם תוהה מדוע "צדיק ורע לו רשע וטוב לו", הוא בעצם מצפה שהקב"ה יתערב בעולמו ויערוך בו סדר לשביעות רצונו של המבקש. התהיות הללו נובעות מתוך רצון לבצר את חומת הביטחון האישית, כדי לחיות בשלווה. הן נובעות מתוך תחושותיו האישיות של האדם, כמו מרירות, צער, חוסר סיפוק וכדו', מתוך רצונו לפתור בעיות אלו בדרך המובנת על פי שכלו. אך עליו להיות סמוך ובטוח שה' מנהל את עולמו מתוך צדק אבסולוטי.

למרות הקשיים, תמיד נותרת בלב כל אדם חירות פנימית שאותה לא ניתן לקחת ממנו לעולם. אותה חירות מסוגלת להשרות הרגשת סיפוק, אושר ותוכן בחיים, אם אך ימקד האדם את מבטו אל הטוב.

"משפטי ה' אמת, צדקו יחדיו" (תהילים י"ט): משפטי ה', בהיותם "יחדיו", הם צודקים. כאשר רואים את העבר, ההווה והעתיד יחדיו, יכולים לקבוע בוודאות כי צדק גמור מתרחש כאן. לדאבוננו, יש ביכולת האדם לראות רק כל פרק בנפרד. אין לו יכולת לכלול בראייתו המוגבלת את כל הנתונים, הידועים רק לבורא. משום כך ניצבת שאלת: 'צדיק ורע לו, רשע וטוב לו'. אך למעשה, קשה לקבוע על ידי חלק זעיר מן התמונה, את טיב התמונה כולה.

את חיי העולם הזה מקובל להמשיל לאדם המתבונן דרך חור המנעול. אנו אורחים לרגע הזוכים להציץ דרך סדק צר אל עולם מופלא, שהיה קיים עוד קודם בואנו אליו וימשיך להתקיים גם לאחר שנעזוב אותו. בקטע הצר של חיינו אין הדברים מסתדרים כפי שאנו היינו רוצים לראותם. זוהי תוצאה של צמצום ראייתנו.

תכלית הבריאה כולה היא העולם הבא. זהו המצב שבו נפש האדם משוחררת מגופו, נהנית הנאה רוחנית מן הקירבה אל אלוקיה. הנאה זו היא למעלה מהשגתנו. זו התכלית אשר נקבעה על ידי אלוקים כסיבת הסיבות של הקיום. לקראת תכלית זו, על האדם להיות נכון לעמוד בפני כל קשיי העולם הזה ומכשוליו בנפש חפצה, כי הרי זו הדרך אל המלך. העולם הזה הוא פרוזדור המוביל אל התכלית. "התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין" (אבות ד', כ"א).

כל האירועים בעולם קשורים ישירות ומותאמים במדוייק לצרכינו הרוחניים. כל דבר שמשפיע עלינו, כל הנקלט בחושינו, הכול מתוכנן מראש בהתאמה מוחלטת לתכליתנו האחת והיחידה – לחלקנו בעולם הבא. אנו עדים ליד האלוקים הפוגעת במי שסוטה מנתיבו האמיתי ונענש בעונש חמור. אל לנו להסיק כי אלוקים כועס מפני שהחוטא "פגע" בו על ידי חטאו. העושה רע פוגע בעצמו בלבד. אין אנו מעניקים דבר לאלוקים במעשינו הטובים, ואין אנו מזיקים לו בחטאינו. העושה מצווה עושה אותה לעצמו בלבד והחוטא מזיק לעצמו בלבד.

אם כן, כיצד עלינו להבין את כעסו של האלוקים, כעס הנזכר תכופות בתנ"ך? מושג מה נקבל אם נחשוב על משל פשוט. מחנך טוב "כועס" על תלמידו ומוכיח אותו על שלא למד כראוי. לאמיתו של דבר, התלמיד מזיק בעצלותו רק לעצמו. בכל זאת נוזף בו המחנך, מעניש אותו ומזעיף לו פנים, באשר לרוב זו הדרך היעילה ביותר לשיפור הישגיו והתנהגותו. אם המחנך באמת כועס ומתפרץ, יצא שכרו בהפסדו, ולא תהיה לו כל השפעה על תלמידו.

ניתן להשליך משל פשוט זה לדרך של אלוקים בהנהגת ענייני העולם הזה. עלינו להבין כי עונשי אלוקים ניתנים בדיוק נמרץ, הנדרש למטרות הרוחניות אשר למענן נבראנו. מטרתן לכוון אותנו ולעוררנו לתשובה ולעבודת אלוקים אמיתית.

הייסורים נועדו לסייע לנו ולהדריך אותנו, אך לא לכפות עלינו כיצד לנהוג. הבחירה החופשית בעינה עומדת. השגחת אלוקים בכל צורותיה – כולל מהות העונש ועוצמתו – אינה שוללת לעולם את חופש הבחירה. אנו רשאים ומסוגלים לעצום את עינינו ולהקשות את עורפנו, ואז, במקום להרגיש קרובים יותר לאלוקים, אנו עלולים להגיב במרירות ובטענות. לזאת התכוון הנביא הושע כאשר סיכם את הוראתו הנבואית: "כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם" (י"ד, י').

'צדיקים ילכו בם', פירושו: הבוחרים בדרך הנכונה מוצאים בדרכי האלוקים עידוד מתמיד וסיוע להתקדם בהן. לעומת זאת, 'פושעים יכשלו בם' - אלה שבחרו בדרך אחרת, מוצאים באותן דרכי אלוקים מהמורות שבהן הם נכשלים.

'מדוע דרך רשעים צלחה?' (ירמיהו י"ב, א') שואלים אנו בלשונו של הנביא. מדוע באמת? התשובה ברורה ופשוטה. מה עושה מחנך שכל ניסיונותיו להעלות את תלמידו בחזרה אל דרך המלך עולים בתוהו? ודאי שלא ימשיך להענישו ללא תועלת. ברור, שיגיע מצב שבו כל עונש יזיק ולא יועיל, ואז לא נותר למחנך אלא להתייאש מן התלמיד. ניתוק הקשר אינו נעשה בבת אחת. לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים להציל את המצב באמצעים שונים, כשבסופו של דבר, יתברר באי רצון ובלב כבד, כי אין עוד תקווה ואפסו הסיכויים אפילו לשיפור הקל ביותר, ינותק הקשר, והתלמיד לא "יוטרד" עוד, הוא ייעזב לנפשו.

אלוקים פועל בדרך דומה מאוד בהנהגתו עם ברואיו.

חשבון שמים בונה את ההווה לצורך העתיד.

בניית אתרים