קו החזית

לטוב ולרע כוחות שקולים. כוחות הטוב מושכים לכיוון אחד, ולעומתם, כוחות הרע מושכים לצד שכנגד. מלחמת איתנים מתנהלת תדיר בין צדדים אלו.

כאשר שני כוחות שקולים נלחמים זה בזה, התוצאות הן בלתי צפויות. כלל לא ידוע באיזו דרך יבחר האדם.

קיימת נקודה שהיא קו החזית, קו שלאורכו נערכת המלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע. היצר הרע מסית את האדם בעוצמה רבה, אולם מולו ניצב היצר הטוב, ולו עוצמה זהה. הכוחות השקולים מאפשרים לאדם עצמו, ואך ורק לאדם, את הבחירה החופשית. קו החזית הוא נקודת הבחירה החופשית.

לאמיתו של דבר, תמיד פתוחה לפנינו האפשרות להפעיל באופן חופשי את רצוננו, רצון שאינו כפוף לשום דבר שקדם לו. לכל אדם ניתנת בחירה חופשית. תכונותיו הראשוניות של האדם מכוונות את דרך הבחירה האינדיבידואלית שלו. הן קובעות כיצד יוכל, למרות מידות בסיסיות מסויימות, המלוות אותו משחר ילדותו, להמריא אל על.

אמנם נתוני הפתיחה שונים הם מאדם לאדם, וכל אדם ומאבקיו, אולם איש אינו יכול למשוך את ידו מחובת העבודה הרוחנית. עבודה המוכיחה כי האדם נברא בצלם אלוקים, והוענקה לו נשמה ממעל. נשמה זו נושאת את חותם מקורה, את התכונה האלוקית המופלאה של חופש, חירות ואי כבילות לחוק: סיבה - תוצאה.

הקב"ה רצה להיטיב לברואיו, ולכן נטע בהם את כח הבחירה החופשית. באמצעות כוח זה מסוגל האדם לבחור על פי רצונותיו את דרכו בחיים, ולהחליט על צעדיו בהתאם לכושר שיפוטו האישי. אלמלא היתה ניתנת לאדם היכולת לבחור בעצמו את מהלכיו, לא היה טעם להטיל עליו מצוות או חיובים כלשהם. אם הכול מוכתב מראש וניתן לצפות מראש את העתיד להתרחש, הרי אין משמעות לשכר או לעונש המיועדים לאדם, ותורת הגמול היתה נעשית פלסתר. לא יעלה על הדעת שיש להעניש אדם בשל מעשיו הרעים שאינו אחראי להם, וכמו כן, אין כל מקום לשלם לאדם שכר על מעשיו הטובים שעשה שלא בבחירתו. ואמנם, לבעלי חיים לא מיועדים שכר או עונש, שהרי הבחירה החופשית נעדרת מהם.

רק לנוכח העובדה שיש לאדם אפשרות לבחור את דרכו, ויש לפניו מצוות ואיסורים, חייו משתנים מבחינה מהותית עד לבלי הכר, ושכרו יינתן לו כגמולו בהתאם לטיב מעשיו.

הפעלת הבחירה מתוך רצון חופשי מעלה אותנו לספירה אלוקית על טבעית והיא המאפשרת לנו להשתחרר מכל כפיפות לטבענו. רק השימוש בבחירה החופשית מוציא אותנו מדרגת הנבראים כדומם, צומח ובעל חיים, ומעלה אותנו אל דרגתנו האמיתית: נושאי צלם אלוקים המסוגלים להשתחרר מכבלי הטבע!

 

קו חזית משתנה

נקודת הבחירה של אדם אחד שונה מנקודת הבחירה של רעהו. לדוגמה, נקודת הבחירה של ילד שנולד במשפחה הגרה באזור מצוקה, שהפשיעה בו גואה ועברות רכוש הינן דבר שבשגרה, תהיה נמוכה בהרבה מנקודת הבחירה של מי שנולד במשפחה מסודרת ומחנכת. כל אדם נבחן בהתאם לדרגתו, וכל אחד מהם יקבל שכר על בחירתו בטוב הייחודי שלו. ולהפך, כל אחד ייענש על שנכשל בנקודת המבחן המיוחדת לו.

נקודה זו אינה קבועה. אם בחר האדם בטוב, הוא מתחזק ברוחניות ומתעלה, ונקודת הבחירה שלו עולה. ואם ח"ו נכשל - היא יורדת. תמיד מצוי בלב האדם קו חזית, ורק האדם עצמו הוא המסוגל להחליט במה לבחור ולאן לפנות. קיים כלל בתחום זה: אדם שאינו נעשה טוב יותר – נעשה רע יותר.

החזקת כוס ביד מעוררת שאלה! האם להניחה על השולחן או לנפצה ארצה. אם ברור שתניח אותה על השולחן, גם ברור שלא זוהי נקודת הבחירה שלך באותה שעה. לעומת זאת, אם חס וחלילה באותה שעה תכעס, בהחלט ייתכן שהשיקול האם לנפץ את הכוס יהיה שקול לחיוב ולשלילה, ובזאת תיבחן באותה שעה במבחן הבחירה החופשית.

האדם אינו עומד לעולם במקום אחד. חייו גדושים ניסיונות, והוא עולה ויורד תדירות, נופל וקם. אשריו לאדם, שלמרות נפילותיו, הוא מתעודד ומשפר את עמדתו, כפי שנאמר: "שבע יפול צדיק – וקם".

לולא זאת, 'אם אינך טוב היום יותר מאשר היית אתמול, למה לך המחר?'

בניית אתרים