מקום המשפט שמה הרשע

 
פתגמים נוספים
מקום המשפט שמה הרשע

לא אחת עלולות מערכות המשפט להפוך למרכזי רשע. כאשר המוסר האלקי אינו משמש נר לרגלי השופטים, הם עלולים להתנהג בניגוד לכללי הצדק. הרשות השיפוטית מרכזת בידיה כח רב, והשופטים עלולים להפוך לשיכורי כח, לאלו המטילים את חיתתם על הציבור ופועלים בהתאם לאינטרסים פרטיים, גם אם הם נוגדים את טובת הציבור. ברצונם, הם מסייעים בידי השליטים, וברצונם הם חותרים תחתיהם.

במקרים רבים לאורך ההיסטוריה האנושית היוו השופטים גורם שקידם השתלטות על המדינה, יצר עיוותים בחברה והביא לעושק דלים. השופטים נעזרו במשרתם ובדימוי המכובד שלהם כרודפי צדק לקידום אינטרסים אנוכיים צרים.

מאידך, כאשר השופטים הם בעלי יראת שמים טהורה, הופך המשפט לאחד מיסודות קיום העולם. בכוחה של מערכת שיפוטית זו לתקן את החברה ולהעניק לבני האדם בטחון ותקווה.

בניית אתרים