האלוקים יבקש את נרדף

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים

השגחתו הפרטית של ה' חופפת על העולם ועל כל המתרחש בו. אחד הכללים של הנהגה עליונה זו הוא הענקת יחס מיוחד לנרדף, הגנה עליו והענשת הפוגעים בו.

הנרדף נמצא במצוקה, לעתים אף בסכנה. הוא זועק אל ה' מעומק לבו, מתקרב לבוראו, וה' שומע את זעקתו ומתקרב אליו. מצב זה הביא לכך שמרדפים רבים הסתיימו בהצלתו של הנרדף ולעתים אף במיגורו של הרודף.

מן הראוי לציין, שלעתים קשה מאוד להבחין מיהו הרודף האמיתי ומיהו הנרדף. כאשר אדם פועל למען מטרה חשובה ומגמתו להיטיב לזולתו, הוא עלול להיתקל בקשיים ולנסות להתגבר עליהם. במצב כזה אין הוא נחשב לרודף. דווקא אלו המנסים להפריע לו במשימת הקודש הם הרודפים. למרות פעולותיו האקטיביות והאמצעים שהוא נוקט, הוא אשר נחשב לנרדף, והאלוקים עוזר לו ומגן עליו.

בניית אתרים