השמח מנצח

בחודש אדר אנו מצווים להרבות בשמחה. מהי מהותה של אותה שמחה? מהן הדרכים הנכונות בכדי לזכות ולהגיע אליה?

האם השמחה הינה רק סימן על האדם, כי הולך הוא בדרך הנכונה ולכן הוא שמח, אך אין זו מצוה בפני עצמה, או שמא השמחה היא מצוה בפני עצמה ואם כן ראוי לאדם להתאמץ ולשמוח.

מקובל לחשוב שהשמחה היא רק תוצאה של השגה רוחנית או גשמית, והיא מסמלת את המצב הנתון. אך מהתבוננות בדברי חז"ל אנו מגלים שלשמחה יש חשיבות עצמית ואפילו חיונית לעבודת האדם. האדם השמח מקיים בכך מצוה ומתעלה על ידה.

שמחה שאינה של מצוה היא שמחה שבאה לבטא השגה חומרית. זו איננה שמחה בעלת חשיבות עצמית, אלא ביטוי של השגה. על כך אמר שלמה: "לשמחה מה זו עושה" (קוהלת ב', ב'). שהרי אם ההשגה היא חיובית הרי שהשמחה אינה מוסיפה דבר, ואם היא שלילית, הרי השמחה לא תשנה את העובדה המצערת שהושג דבר שלילי. לעומת זאת שמחה של מצוה היא חשובה בפני עצמה ללא כל קשר לדרגת המצוה שנעשתה. השמחה עצמה מצוה היא.

טעות חמורה רווחת בהבנת מצות השמחה. יש שנדמה להם כי השמחה שוכנת אצל אנשים שנהנים מהעולם, אך זוהי טעות.

נתבונן לרגע בתופעה ייחודית מאד הקיימת דוקא בדורנו. מחד - ריבוי תענוגות מצוי היום בשפע שלא היה כמותו מעולם, ומאידך - הדבר שאותו חסרים הבריות בעיקר היא השמחה. אנשים לא שמחים.

הנאות העולם הזה אינן מביאות שמחה על האדם בשום אופן. להיפך - אדם השוקע בחטא ובעולם הזה, נהיה יותר ויותר עצוב.

והנה, חושב לעצמו אותו אדם, אם כשאני שקוע בעוה"ז ומשיג את הנאות החיים, אף על פי כן אני לא מצליח לשמוח, מה יעלה בגורלי כאשר אתנתק "חלילה" מהנאות העולם הזה ואקיים מצוות? הרי זה ירחיק אותי עוד יותר מן השמחה!?

למעשה, המצב שונה:

עבודת האדם היא להתגבר על היצר, ולזכור תמיד כי עליו להיות בשמחה ובעיקר בשמחה של מצוה, להיות שמח על שזכיתי לעשות מצוה, וכי אותה שמחה היא מצוה חיובית בפני עצמה. בתוכחה נאמר: "תחת אשר לא עבדת את ד' אלוקיך בשמחה. מדוע אתה עובד את הקב"ה ואינך בשמחה? משום שאתה עובד את הקב"ה כמוכרח, כמסכן. קיום המצוות הוא טרחה גדולה עבורך... הכול אסור... ולכן, אתה מאבד את השמחה.

מתוך כך, לא די שהשמחה היא ממך והלאה, אלא שקיבלת תחתיה את העצבות של עבד לאויביו. תעבוד את ד' כפי שצריך ולא מתוך הרגשת מסכנות והשמחה בוא תבוא.

זאת ועוד. במלחמת היצר רווחת המחשבה שהאדם המנצח שמח. האמת היא להיפך. האדם השמח – הוא המנצח! השמחה היא המביאה את הנצחון!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים