מדוע מצות "ואהבת לרעך כמוך" הנה מפתח לכל מצוות התורה?

אהבת הזולת הינה מפתח לכל תחומי החיים: לקשר עם הבורא, להכרה עצמית אמיתית, לשיפור המידות ועוד. הכוונה היא לאהבת רע אמיתית ולא לזו הנובעת מתוך חשבונות של כדאיות.

מערכת היחסים שבין אדם לחברו, מלבד חשיבותה העצמית, מהווה גם מפתח למערכת היחסים שבין אדם לקונו. למדנו זאת מדברי הלל הזקן שאמר לגר שביקש ללמוד את כל התורה כולה "על רגל אחת". כך הוא אמר לו: "דעלך סני, לחברך לא תעביד" (מה שעליך שנאוי, לחברך לא תעשה) - זוהי כל התורה כולה". הלל ביקש ללמד את הגר שההתייחסות לזולת, מלבד ערכה העצמי, מהווה גם מפתח למכלול התייחסותו של האדם כלפי בוראו וכלפי עצמו.

יש לך אדם שכל צעד שהוא עושה מונחה רק על ידי מניעים אנוכיים. אותו אדם לא יעשה פעולה כלשהי בטרם ישאל את עצמו מהי התועלת העצמית שתצמח לי מכך. גם כאשר יעסוק במעשי חסד ראוותניים, התועלת העצמית היא זו שתעמוד לנגד עיניו. מעשי הצדקה והחסד משמשים לו כאמצעי להשגת מבוקשו.

לעומתו, יש לך אדם שההטבה לבריות נובעת אצלו מתוך רצון טהור. אם יבקש אדם זה את האמת בדרכו בחיים בכל כוחותיו, אין ספק שיגיע אליה. כאשר אותו אדם יעמוד על דעתו, הוא ישאל את עצמו את השאלה הגדולה: מהי חובתו בעולמו ולשם מה נוצרתי?

שונה תהיה דרכו של מי שנגוע בחיידקי האנוכיות. הוא יימנע מלשאול את עצמו את השאלות הבסיסיות, ולפחות לא ישאל אותן בכנות הראויה. החשש פן שאלות אלו עשויות להגביל אותו או להובילו למסקנות שאינו חפץ בהן, לא יאפשר לו להיות כן עם עצמו. יראתו מפני פגיעה באנוכיותו, תכתיב לו לא להגיע לחקר האמת. כאשר ביקש הלל למצוא מצוה שהיא כלל גדול בתורה, כלומר, מצוה ששאר כל אמיתות התורה נובעות ממנה, הוא מצא את מצות אהבת הריע. מצוה זו היא המפתח לכל הטובות, וכלולה בה הצבת מגבלות לאנוכיות האדם. לכן, היא מהווה יסוד לבנין אישיות מושלמת.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים