הפוך בה והפוך בה דכולה בה

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים

טעות מצויה השתרשה בליבות בני האדם. הם רואים בדתות השונות מסגרות הניצבות לצד החיים. לדעתם, החיים עצמם הינם חיי חולין, ובצידם מצוי 'אגף דת' ובו מספר סעיפי ביצוע. הטעות קיימת בעצם הכללת תורת ישראל בקטגוריה זו.

למעשה, כל תחומי החיים, כל תחומי המדע, כל ההיסטוריה של העם וכן כל תעצומות הנפש – כולם נכללים בתורה. אין לך בעיה שלא ניתן למצוא בתורה את פתרונה, אין לך שאלה שלא ניתן למצוא את התשובה שלה במעמקיה של התורה.

ואכן, גדולי החכמים שבדור, אלו שהגו בתורה עשרות שנים והקריבו למענה את מבחר שנות חייהם, דלתות בתיהם פתוחות לכל, והם מדריכים את הפונים אליהם בכל תחום.

"הפוך בה והפוך בה", אין גבול למעמקיה של התורה, וכמו כן אין גבול לאוצרות שהיא אוצרת בקרבה - "דכולה בה".

בניית אתרים