הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים

אנשים רבים מקיימים מצוות כאשר הן מזדמנות להם בדרך חייהם. במקביל הם גם נמנעים מעשיית עברות, כאשר הם נתקלים בהן במסלול חייהם.

כאן צפה ועולה תמונת חיים מסוג שונה. מסגרת חיים זו כוללת ריצה ובריחה באופן תמידי. היא יוצרת מסלול חדש. שוב אין מדובר על מסלול סטאטי של חיי חולין, שלעתים מצורפות אליו מצוות. מדובר על דינאמיקה, על רדיפה אחר המצוות, על ההכרה שהן חזות הכל ובני אדם נבראו כדי לקיימן.

התכונה הבולטת של היהדות היא שאינה מנותקת מן החיים. היהדות מצויה בלב ליבם של החיים. היא מנתבת את דרכנו בכל פרט, ומגיעה אף לחדרי חדרים. התורה נקראת "תורת חיים", כי היא מקדשת את החיים ומעלה אותם לדרגה גבוהה ביותר. אם נזכה ונקיים מצוות בכל לבנו, נרוץ לקראת מצווה ונברח מן העבירה, ייהפכו חיינו לחיים רוחניים, וממילא יוענק להם מימד הנצחיות, חיים שהם 'למעלה מן השמש'.

בניית אתרים