העמידו תלמידים הרבה

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים

אל לנו לשמור לעצמנו את החכמה שרכשנו. מוטלת עלינו חובה ללמד את התורה שלמדנו לאחרים. ויותר מכך, עלינו להעמיד תלמידים רבים, להשתדל להפיץ תורה בכל יכולתנו לאורך כל שנות חיינו.

התורה שקבלנו במעמד הר סיני נמסרת מדור לדור, מרב לתלמיד. מסירת התורה איננה נחלתם של בודדים. בכל דור ודור מלמדים תלמידי חכמים רבים את התורה לתלמידיהם הרבים. דור שלם, שחיים בו לומדי תורה רבים לאין שיעור, מוסר את התורה, שהועברה אליו מבני הדור הקודם, לבני הדור הבא.

הכלל: "העמידו תלמידים הרבה", מוסיף כח ועוצמה לחוסנו הרוחני של עם ישראל. כך היה הדבר לאורך כל הדורות, החל ממעמד הר סיני ועד לדור האחרון. כל תלמיד נוסף מרבה תורה, כל תלמיד נוסף הינו נדבך בבניין הרוחני של עמנו.

בניית אתרים