הוו מתונים בדין

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים

לא אחת חש האדם שהוא יודע הכל. ברור לו שהצדק עמו, ונראה לו שהוא יודע היכן מצויה האמת. למרות כל זאת, לעתים קרובות ההחלטות שנתקבלו על ידו אינן מבוססות על מחשבה מעמיקה או על בירור יסודי. תכונת הפזיזות ניכרת בכל תחום. לעתים נחרצים גורלות בניד עפעף.

כאן אנו לומדים על חשיבותה של המתינות. האדם עלול לשגות ולטעות! לעתים המציאות אינה ברורה דיה ולעתים קיימת טעות בשיקול הדעת. בטחון עצמי מופרז מביא לכך שאדם ידלג על בירור חשוב או יימנע ממחשבה מעמיקה. המתינות מורה שיש לנהוג בצורה הפוכה: יש לברר, להעמיק חשוב, לנסות לרדת לשורשם של הדברים ורק אח"כ להחליט.

המתינות היא תריס בפני הטעות. בכוחה להביא את האדם אל מחוזות האמת ואל ההחלטה הרצויה והנכונה. "הוו מתונים בדין" - כלל הוא במירב תחומי החיים.

בניית אתרים