מה משמעות המושג בני נח?

גוי הינו דווקא נוצרי, מוסלמי או עובד אלילי בארצות המזרח היהדות מגדירה את "הגוי" באופן שונה לחלוטין.

כידוע, נצטוו ישראל לקיים תרי"ג מצוות. בד בבד נצטוו בני אומות העולם לקיים שבע מצוות, הידועות בשם: 'שבע מצוות בני נח'. מצוות אלו מהוות את התשתית לחיים בעולם ואת היסוד לקיום האנושות.

הגוי הוא זה המקיים את שבע המצוות הללו, הן בלבד חובתו. הוא אינו נוצרי, מוסלמי או בן דת אחרת.

מאמיניהן של דתות אלו נטלו חלקים מתורת ישראל, עיוותום והחלו לחיות על פיהם במסגרות נפרדות. היהדות רואה בנצרות - עבודה זרה, מפאת עניין השילוש (חוסר אמונה בקל אחד) שהוא מיסודות אמונתה.

לאורך הדורות חיו דמויות דגולות שהיוו דוגמא חיה לדרך חייהם של 'בני נח'. בשנים האחרונות צוברת תנועת 'בני נח' תאוצה במדינות רבות בעולם. בני עמים רבים מצטרפים לדרך חייה, לומדים אותה בצוותא, ואף עומדים בקשר עם רבנים יהודים המעודדים אותם ומורים להם את דרכם.

הם גויים החיים על פי התורה שנתן הבורא בהר סיני. ובכך ממלאים את תפקידם עלי אדמות. כאשר הם לומדים היטב את מה שהוטל עליהם ומקיימים כל פרט, הם נקראים חסידי אומות העולם. וזוכים לחיי העולם הבא!

למעשה, כל מה שברא ה' בעולמו, תפקידו לקדש את שמו ולפרסם את ההכרה בו. מטרה זו כוללת גם את החי, הצומח והדומם, וכל שכן את בני האדם כולם, ללא הבדלי עמים, זמנים או מקומות ישוב.

הנבראים שאינם בעלי זכות בחירה, מקדשים שם שמים ומגבירים את האמונה בעצם מציאותם ובדרך חייהם. הם מורים על נפלאות הבריאה ועל החכמה האלקית הגנוזה בכל פרט ופרט ביקום כולו - נברא שר שירה לקב"ה בדרך חייו.

גם, לבני אנוש, איש איש והתפקיד המתאים לו לקדש שמו בעולם. לישראל ניתנו תרי"ג מצוות ולגויים (בני נח) ניתנו שבע מצוות. וכל אחד שר את שירת בוראו – בתווים שנתבקש לשיר.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים