הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים


הרשמים הנקלטים במוחו ובנפשו של ילד עזים הם. נותרים הם לשנים ארוכות. לכן, כה חשוב הוא הלימוד בשנות הילדות והנערות. בגין ה"נייר החדש", שנרשמים עליו תכני הלימוד, קליטתם מהירה, יעילה וארוכת טווח. לימוד זה מהווה אפוא בסיס לכל שנות החיים.

אולם, יש להדגיש, שניתן ללמוד גם בעת זקנה. לעולם לא מאוחר מדי! אם האדם יתאמץ וישתדל, ולמרות גילו המבוגר ישקיע את כל כוחו ואונו בלימוד – אין ספק שיצליח. כתב מודגש ניכר גם על 'נייר מחוק'.

בניית אתרים