העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים


הפרוזדור הינו מקום מעבר. הוא אינו משמש כיעד בפני עצמו. הטרקלין, הנמצא בסופו של הפרוזדור, הוא היעד האמיתי.

משל זה ממחיש את מקומם האמיתי של העולם הזה והעולם הבא בסולם החשיבות, ומצביע על היחס ביניהם. עולמנו הינו עולם התפקיד והניסיון. העומד בניסיון, הוא זה שזוכה לצלוח את העולם בהצלחה ולהגיע אל היעד. לעומתו, מי שכשל בפרוזדור, היעד נותר בעבורו רחוק ובלתי ניתן להשגה.

המשל מבטא גם את ייחודו של העולם הזה ואת חשיבותו. ניתן להיכנס לטרקלין רק בדרך אחת ויחידה - דרך הפרוזדור. מכאן נובעת חשיבותו של מעבר זה. רק בו ניתן להשיג את המפתחות לפתיחת דלתו של הטרקלין הנכסף.

בניית אתרים