כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים

 
פתגמים נוספים
כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
פתגמים נוספים
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
פתגמים נוספים

הניסיון מורה, שרעיונות רבים מספור, שתחילתם באידיאולוגיה צרופה, עברו בתוך זמן קצר תהליך של שחיקה, ושינו את מהותם.

כאשר אנשים מעלים על נס אידיאל מסוים, הוא מושך אליו אנשים החדורים ברצון ובמוטיבציה להגשימו. אולם אט אט עובר העניין תהליך של נהנתנות, הפקת רווחים, השתלטות וכדומה.

כמעט כל אדם הצובר כח עובר ניסיון לא קל. הכח משכר את החושים. פעמים רבות הרצון הראשוני להיטיב כושל מול הניסיון הגדול של הפקת רווחים אישיים מן העניין.

הסכר בפני התמוטטות זו הוא הכוונה לשם שמים, היכולת להתרומם מהרובד החומרי. יראת השמים, המצויה בתוככי לבו של האדם, מהווה תריס בפני הפורענות של שחיקה אידיאולוגית. בזכותה ניתן להמשיך ולטוות את האידיאל. בזכותה ניתן לפעול לאורך שנים רבות ולהפעיל מערכת הטבה, שכולה לשם שמים.

בניית אתרים