מהי משמעות שתיית ארבע כוסות יין בליל הסדר?

בליל הסדר שותים ארבע כוסות של יין. הכוס הראשונה היא הכוס של הקידוש, שבה אנו מקבלים על עצמנו את קדושת החג. את הכוס השניה שותים על אמירת ההגדה של פסח וסיפור יציאת מצרים, השלישית היא הכוס של ברכת המזון, ואת הרביעית שותים על גמר ההלל לה' הנאמר במהלך ההגדה.

ארבע הכוסות, מתארות את שלבי הגאולה ממצרים והן נסמכות על ארבע לשונות הגאולה המובאות בפסוקים: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתכם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם" (שמות ו', ו'-ז'). מאומה של עבדים משועבדים ללא סיכוי כלשהו לשחרור בדרך הטבע, הפכנו לאומה הנושאת את דגל האמונה לאורך כל הדורות.

והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי - לשונות המקיפות את כל התקופה החל מהגאולה מעבדות מצרים ועד להיות בני ישראל לעם ה', וכפי שנאמר: "ולקחתי אתכם לי לעם" (שמות ו', ז').

אדם השותה בליל הסדר ארבע כוסות, מביע את אמונתו בבורא שבחר בעם ישראל למען יהיה לעם ה' ומוביל האנושות כולה לקראת ההכרה במלכות ה' על העולם כולו.

ארבע הכוסות מסמלות גם את פדותנו והצלתנו מארבע המלכויות ששעבדו את עמנו לאורך ההיסטוריה. המלכויות הן: בבל, מדי, יון ואדום, היא רומי שהחריבה את בית המקדש. את תוצאותיה של גלות זו אנו חשים עד לימינו אלו. כוסות הגאולה מבטאות שבטחוננו בה' לא פג ובכל דור ודור הבורא ממשיך להגן עלינו.

שתיית ארבע הכוסות נעשית בדרך של חירות להראות את עובדת השגת החרות בעת היציאה ממצרים ואת חירותנו כיום, בזכות אותה יציאה. אילו לא נגאלו אבותינו ממצרים באותו דור, השעבוד היה ממשיך גם בדורות הבאים. אנו שותים את היין בהסיבה על צד שמאל, דרך חירות. כפי שנהגו לשתות אנשים מכובדים בדורות עברו.

היין, משמש ביהדות כגורם של שמחה ושלימות. גם הגוף משתתף יחד עם הנפש באותן רגשות הודיה. אדם כולו שר ומודה לה'. אנו מודים באמצעות היין ושמחת הגוף לה' שהגשים את הבטחתו והוציאנו משעבוד לגאולה. כלולה בהודיה זו גם תקווה לעתיד שזמן גאולתנו השלימה קרב ובא. התקווה לגאולה השלמה מתאחדת עם ההודיה על העבר.

יציאת מצרים לוותה בניסים גדולים שחרגו לחלוטין ממסגרות הטבע, להן אנו מורגלים. ניסים אלו נקבעו ביסודות האמונה בבורא שחולל אותם כסימן לדורות. אנו מאמינים כי הוא מנהיג העולם ועושה בחוקיו כרצונו, ברצונו הוא מנהלם עפ"י החוקים הקבועים, שנקבעו על ידו, וברצונו הוא חורג מחוקי הטבע ומחולל נס. שתיית ארבע הכוסות במהלך הסדר משרישה בליבנו אמת זו, שהיא המסר המרכזי של ליל הסדר - המחשת האמונה בה'. אנו מביעים שוב ושוב את תודתנו לבורא שהוציא את אבותינו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, כדי שכל הדורות הבאים יחיו לאורה של אמת זו וילכו בדרכו של הבורא שגאל את עמו ישראל לחירות עולם.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים