היום הרת עולם

מאמרים נוספים
בין שינה לשינוי
ראש השנה הראשון
יום תרועה
יום חידוש הבריאה והאדם
מאמרים נוספים
הבקשה היחודית לימים הנוראים
"זכרנו לחיים"
"תשובה, תפילה וצדקה"
יום של התחדשות
היום הרת עולם
חגיגות יום ההולדת של האנושות
ארבע נשים - ארבע תקוות
מאה יבבות מאה תקיעות
מאמרים נוספים

ראש השנה הוא היום המרכזי שממנו מסתעפת השנה כולה, ואליו היא חוזרת עייפה וגדושת חוויות.

ברגע אחד נחתם גורלה של השנה היוצאת וקללותיה, ובאותו רגע באה הבשורה המבורכת ועמה התקווה כי 'תחל שנה וברכותיה'.

בראש השנה נברא האדם. באותו יום חטא, באותו יום שב בתשובה ובאותו יום נסלח לו. זוהי תמצית סיפור יומו הראשון של האדם בעולמו.

כך הגיע לארץ החיים, כך פתח את נשימותיו הראשונות, כאשר על פתחו ניטש הקרב בין הטוב לרע, בין החיים למוות, בין הייאוש לניצחון.

תמיד קיימת האפשרות: לפתוח דף חדש, לחזור רענן אל תחילתו של המאבק – ולנצח.

לולא היה "ראש" לשנה, לו היו כל חיי האדם יחידה אחת בת שבעים או שמונים שנה, לא היתה תקווה למאבקיו, לא היתה פינה לחלומותיו ולשאיפותיו. הגלגל היה ממשיך לנוע על המסלול הראשון מלידתו ועד לרגעו האחרון.

ה"ראש" אשר ניתן לשנה הוא תרומתו של הבורא לקיומו של העולם ולחייו של האדם. מתנה זו מאפשרת לחזור תמיד אל קו ההתחלה ואל נקודת הזינוק. להתחיל שוב, לנסות שוב, להחליף אולי את שדה הקרב ולהסתער עליו בכל כוחנו.

ברגעים ראשונים אלו של השנה, ה' יתברך, כביכול, מופיע לעינינו. אך ברגע שלאחר מכן הוא מאלצנו לחפשו ולבקשו, בהבטחה כי אכן נמצאנו אם רק נבקש: "ובקשתם משם את ה' אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו..."

אולם למי שדרכו קשה, למי שלבבו ונפשו אינם פנויים לדרוש את ה', מי שנכבש על ידי מאבקי חייו, בעבורו אמרו חז"ל: "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותיו קרוב - אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים".

בימים הנוראים, כאשר יורדת ההשראה על נפשו של האדם, קרוב הוא האלוקים לקוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. אז ניתן למצוא אותו בינינו, איתנו ובתוכנו.

ההכרה במלכות ה' היא תוכנה של תפילת ראש השנה. ההמלכה שממליך האדם את הקב"ה על עצמו ועל כל הבריאה, פירושה קבלת עול מלכות שמים בצורה הכרתית ומוחשית. הכרה זו יכולה לבוא רק כאשר האדם מודע לכך שהוא עומד לדין, שהוא חש שגורל חייו אינו נתון בידיו, אלא תלוי בהחלטת הבורא. הוא מתפלל ומתחנן: "זכרנו לחיים", ביודעו שחייו תלויים בבורא. מתוך כך הוא מציב לעצמו את שאיפת חיים בהתאם לרצון ה', ומבקש חיים שהם "למענך אלוקים חיים".

ההכרה במלכות ה' הבלעדית והנצחית והתאמת שאיפות החיים למטרות שהציב הבורא לאדם, הן היסוד לתשובה. ככל שיעמיק האדם ויבסס את הכרתו במלכות ה', באותה מידה תהיה שיבתו אליו רצינית ומעמיקה יותר.

ביום זה חוגגת את נצחונה האמונה בה' ובמלכותו. האמונה אשר צעדה עם ההיסטוריה אל כל יעדיה ואשר נותנת גם היום, ברגע זה ובשעה זו, את האפשרות, את הזדמנות החיים לכל אחד להצטרף, להתחיל הכול מבראשית, לפתוח דף חדש.

כל אשר חדר אלוקים ללבו, ולו רק פעם אחת, לו רק היום, מצטרף אל רבבות מיליוני העדים של כל הדורות אשר הכריזו: 'ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד'.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים