יהי ממון חברך חביב עליך כשלך

 
פתגמים נוספים
יהי ממון חברך חביב עליך כשלך
יהי ביתך בית ועד לחכמים
יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
יוסיף דעת – יוסף מכאוב
יש... עושר שמור לבעליו לרעתו
יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית


כל אדם מחבב את ממונו. ממונו יקר בעיניו. הן הוא עמל והשקיע כוחות כדי להשיגו. מן הראוי שהאדם יתייחס באותה מידה לממון זולתו.

לא זו בלבד שאין לפגוע ברכוש הזולת, אלא יש להשתדל לשמור עליו ולטפחו, לשאוף שבעליו יפיק ממנו את מלוא התועלת.

אם ננהג כך, נשפר את היחסים הבין אנושיים, נגביר את האחווה בין אדם לאדם ונבנה חברה שנכון לה עתיד טוב יותר.

בניית אתרים