יום תרועה

מאמרים נוספים
בין שינה לשינוי
ראש השנה הראשון
יום תרועה
יום חידוש הבריאה והאדם
מאמרים נוספים
הבקשה היחודית לימים הנוראים
"זכרנו לחיים"
"תשובה, תפילה וצדקה"
יום של התחדשות
היום הרת עולם
חגיגות יום ההולדת של האנושות
ארבע נשים - ארבע תקוות
מאה יבבות מאה תקיעות
מאמרים נוספים

הביטוי לראש השנה בתורה הוא (במדבר כט, א): "יום תרועה יהיה לכם". במלים אלו הקיפה התורה את משמעותיו של יום קדוש זה. התקיעות והתרועות הן המטביעות את חותמן על אופי היום.

הרבה משמעויות טמונות בקולות השופר של ראש השנה. קולות אלו מודיעים שיום זה הוא "יום הרת עולם", כלומר, יום שבו נוצר אדם הראשון בששת ימי בראשית. כתוצאה מכך בכל שנה ביום זה נפתח דף חדש בתולדות האנושות. קולות השופר מבשרים גם על היותו יום דין, שבו הקב"ה סוקר את כל המעשים, ועל פיהם הוא קוצב לכל איש ולכל אומה את מנת חלקם לשנה הבאה.

דוד המלך מציין את מעלת עם ישראל בכינוי מיוחד: "אשרי העם יודעי תרועה" (תהלים פט, טז). הכינוי "יודעי תרועה", אין משמעותו שהם יודעים להריע ולתקוע, שהרי מי אינו יודע לעשות זאת? מובנו של הפסוק הוא שהם מבינים את מהות התקיעות. יתירה מזו, עם ישראל לא זו בלבד שמבין את המשמעויות הגנוזות בתקיעות, הוא גם מתחבר ומתקשר אליהן, ועל ידי כך הוא זוכה בדין. קול השופר בוקע רקיעים ומסייע לאדם להפיל את המחיצה בינו לבין הבורא.

תקיעות שופר שימשו להפלת מחיצות. מוצאים אנו זאת בספר יהושע (פרק ו), בתיאור כיבוש העיר יריחו. חומות יריחו היו בצורות. בדרך הטבע לא ניתן היה להבקיען. בעת כניסת ישראל לארץ, הצטוו שכהנים נושאי שופרות יקיפו את חומות העיר. ביום השביעי, לאחר שבע ההקפות, הכהנים הריעו בשופרות, וחומת העיר נפלה תחתיה בדרך נס.

במרוצת השנה, בעקבות חטאי בני האדם, מתנשאות חומות גבוהות, החוצצות בינו לבין הקב"ה.

מבט מעמיק מגלה שכל אותם הרים אימתניים, המתנשאים לגובה רב, למעשה, אין בהם ממש, הם אינם אלא מיקשה אחת של אחיזת עינים. אילו בני האדם היו דבקים באמת הצרופה, הם היו מבחינים בבירור בהטעיה של הדמיון אותה מפתח היצר. אולם כאשר בני האדם הולכים שולל אחר פיתוייו, באותה מידה מתרוממים ומתנשאים בינם לבין האמת האלוקית הררי עד. הרים חסונים שבצורה טבעית כמעט ולא ניתן לפרוץ בהם פירצה ולבקוע בהם דרך.

קול השופר מעורר את האדם מתרדמתו הרוחנית, הוא מציב את רגליו על קרקע מוצקה, הוא מיישר את מבטו וחודר אל לבו. תחושה זו מסייעת לו לראות את הדמיון כדמיון, את המחיצות הדמיוניות כאילו אינן, והוא מתקשר עם הבורא וזוכה לתשובה, למחילה ולזיכוי במשפט שמים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים