מהו העולם הבא?

ברגע יציאת הנשמה מן הגוף, היא עוברת לעולם אחר, לעולם הנשמות. בעולם עתידי זה מצויים גן עדן לזכאים וגיהנום לחייבים.

המושג "עולם הבא" אינו מקביל למושג גן עדן. הכוונה היא לעולם שיתגלה לעין כל, לאחר העולם הזה שבו אנו חיים. לעולמנו הנוכחי יהיה סוף. לעומתו, העולם החדש, העולם הבא, יהיה עולם נצחי. הזוכים בו ישהו בו לעד, כשהם "נהנים מזיו השכינה". תהיה זו הנאה רוחנית שאין להשוותה כלל להנאות העולם הזה.

מבחינת תוכן החיים הרוחני, קיים מכנה משותף בין גן עדן לעולם הבא. ההבדלים נעוצים בצורת החיים ובזמן קיומם. בעולם הבא הנשמה תחיה בתוככי גוף חדש שייברא והחיים ימשכו לעד, מה שאין כן בגן עדן, שבו חיה הנשמה ללא הגוף.

מחשבה מעמיקה מסוגלת להביא את האדם להכרה ברורה שיש המשך לחיי האדם גם לאחר המיתה. האם הגיוני לטעון שהקב"ה ברא את האדם רק עבור חייו בעולם הזה? האם הבורא שיכול לברוא עולם ומלואו, יצר את האדם רק עבור חיים ראשוניים אלו בלבד? האם מצוי אדם בעולמנו שניתן לומר עליו שכל ימי חייו עברו עליו בנעימים, ללא סבל וצרות? חלק מבני האדם חשים על בשרם את עולן של מלחמות קשות או שהם סובלים מבחינה חומרית. גם אלו שחייהם החומריים מאירים להם פנים, סובלים לרוב מבחינה אישית, בריאותית או משפחתית, לפחות בחלק מימי חייהם. גם האנשים המאושרים יותר, עמלים מרצונם יומם ולילה להאדרת רכושם; האם ניתן לקרוא לחייהם - חיי אושר מלאים?

ה', שהינו כל יכול, בודאי לא ניצל את חכמתו וגבורתו ליצירת בני אנוש חיים רק עבור חיים זמניים אלו. אין ספק כי חיי עונג ואושר נכונים לאדם לא בעולם הזה, אלא לאחריו, בעולם הבא, שהוא עולם הנשמות.

ההכרה שהחיים בעולמנו, הינם מעט מזעיר מכמות החיים הכללית, מסייעת לאדם להתגבר על אבני נגף וחתחתים בהם הוא נתקל לא אחת בחייו, ולעבור קשיים וסבל בקלות יתירה. ידיעה זו נוסכת בו תקוה לעתיד טוב יותר ומסירה ממנו אכזבה ויאוש. אדם היודע שעיקר החיים ניצבים עדיין לפניו, בעוד שהקשיים והסבל, שהם מנת חלקו עתה, הינם ארעיים ובני חלוף - אינו מצטער ביותר על הקורות אותו. הוא מדמה את עצמו לאדם העובר ניתוח. הלה יודע כי הסבל הוא ארעי, ולאחריו יבואו הפורקן והמזור, הטובה והאושר.

בחייו של המאמין מאירה קרן אור יחודית. הוא מכיר בודאות בעובדה שהעתיד טומן בחובו ברכה ונחמה. הקשיים הינם ברי חלוף והתקוה, הפועמת בלבו, לעולם אינה חולפת. התקוה נוסכת חיים גם בשנות חיי האדם כאן בעולם הזה. המאמין יודע שהחיים כאן הינם חיים של נסיון ותפקיד ושרק תודות להם ניתן לזכות לחיי העולם הבא. החיים כאן מהווים מנוף רב עוצמה לחיי הנצח העתידיים.

בניית אתרים