מדוע קורים לאנשים טובים דברים רעים?

יש שאדם נמצא בים של דמעות, ייסורים וקשיים. לכאורה, הוא טובע באין סוף נסיונות. והוא תמה: כיצד יתמודד? באותה שעה עליו לזכור שיש מטרה ויש תכלית! מכינים לו שמחה אמיתית. בורא עולם, מתוך רחמים, חפץ להיטיב לו. לפי גודל הקשיים ניתן להבין עד כמה גדול השכר המוכן ומזומן לו. כדאיים הם הקשיים עבור האוצרות הנצחיים.

לעתים, הניסיונות באים לצורך המנוסה, להשביחו מבחינה רוחנית, לתקנו ולהעלותו. לעתים הם באים לצורך ההוצאה מהכוח אל הפועל של אישיותו. הניסיון מעלה כוחות עצומים שהיו אצורים בתוככי האדם, ולא באו עד כה לידי ביטוי. לעתים באים הניסיונות כדי שיכיר האדם את דרגתו הרוחנית האמיתית, ללא כחל ושרק, כדי שלא ירמה את עצמו שדרגתו רמה יותר, אלא יבחין עד כמה הוא מתקשה לצלוח את הניסיונות. הניסיון ותוצאותיו מוכיחים לאדם כי עדיין יש לו במה להתקדם, והוא יודע טוב יותר להצביע על חולשותיו.

מטרה נוספת לניסיונות: לחסן את האדם. בדיוק באותה דרך שבה נגיפים מוחלשים מחסנים באופן פיזי את הגוף מפני מחלה, כך עלינו להבין ולהאמין שה' שולח לנו ניסיונות מאהבתו אותנו, והאתגרים המוצבים בפנינו הם בהתאם לכוחותינו. כל עמידה מחסנת ומחשלת אותנו לקראת השלב הבא בדרך העולה.

והחשוב ביותר, כשם שאין אדם רוצה לקבל מתנת חינם, כך אינו חפץ לקבל שכר חינם, על דבר שלא טרח למענו. על כן נטע הקב"ה את האדם בעולם הזה ונתן לו מצוות וניסיונות, כדי שיהיה בעלים על הטובה שתבוא אליו, ולא יהיה הטוב עבורו בבחינה של מתנת חינם.

עקרון הבחירה החופשית מהווה בסיס לכל מערכת המצוות. כפי שניסח זאת הרמב"ם: "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק - הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע - הרשות בידו... כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירבעם... ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה".

מטרת הבריאה היא שיבחר האדם מרצונו ומהכרתו בטוב וימאס ברע. בחירה חופשית תתכן רק כאשר ניצבות לפני האדם שתי אפשרויות וביכולתו לבחור באחת מהן. יכולת הבחירה ברע היא הנותנת תוקף לבחירה הרצויה בטוב, והיא הנותנת משמעות לעבודה העצמית של האדם הבוחר במילוי צו הבורא כיעד מרכזי בחייו.

ברצות ה' להביא לתכלית הבריאה, שהיא תשלום שכר לעושי רצונו, איפשר לבני האדם לעמוד בצומת, וביכולתם לפנות לכיוון החיובי, או, חלילה, לכיוון השלילי. על האדם מוטל, למרות הכל, לבחור בטוב.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים