כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת

 
פתגמים נוספים
כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
פתגמים נוספים
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
פתגמים נוספים


תורת ישראל נקראת "תורת חיים". לצידם של הרעיונות, הידיעות והפירושים ניצבת מעבדת החיים. במעבדה זו נבחנים כל אותם פרקי חכמה. כאן מתבררת, הלכה למעשה, השאלה כיצד הם מיושמים וכיצד הם מתבטאים בחיי המעשה.

חכמתו האמיתית של כל אדם היא זו המביאה לשיפור המעשים. חכמה שנובעים ממנה מעשים טובים וישרים, היא החכמה הנצחית, חכמה המתקיימת לדורי דורות.|

בניית אתרים