היום קצר, והמלאכה מרובה

 
פתגמים נוספים
הוי גולה למקום תורה
היום קצר, והמלאכה מרובה
הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו
הוי מקדים בשלום כל אדם
פתגמים נוספים
העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק
הווי שותה בצמא את דבריהם
הוו מתונים בדין
העמידו תלמידים הרבה
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה
הפוך בה והפוך בה דכולה בה
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם
האלוקים יבקש את נרדף
הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר
פתגמים נוספים


מול התחושה הרווחת שקיים עודף זמן ו"אין מה לעשות איתו", ניצבת כאן הקביעה שהזמן הינו הנכס היקר ביותר שניתן לאדם.

החיים חולפים ביעף, מחוגי השעון אינם נעצרים לעולם. לעומתם, המטלות והתפקידים רבים הם וכבדים. הדרך אל השלמות כרוכה בניצול הזמן עד תום, בדליית מאגרים בלתי פוסקת ממעיין החיים.

מפורסם המשל על האדם, שניתן לו זמן קצוב לאסוף יהלומים מאוצרות המלך. אם אדם זה יחיה בתחושה שעומד לרשותו זמן בלתי מוגבל, בסופו של דבר דלתות האוצר ייטרקו מול עיניו והוא יוותר דל ואביון כבתחילה.

בניית אתרים