כיום גוברת הנהירה לאנשים המציגים את עצמם כבעלי כוחות על-טבעיים. האם יש ממש בתופעות אלו?

בתורת הקבלה נאמר, שה' ברא בעולמו שני מקורות של כוחות רוחניים. כוח אחד מהותו חיובית וטובה והוא מגביר את הקדושה בעולם. והכח האחר נובע מכוחות הטומאה, ומטרתו להתנגד לכוחות הקדושה ולהעמיד את בני האדם בנסיונות.

לכוחות אלו קוראים 'המרכבה הקדושה' ו'המרכבה הטמאה', וכן יש להם שמות קבליים נוספים. חשוב תמיד להדגיש שאין מדובר בכוחות עצמאיים, אלא בכוחות שנבראו ע"י ה' למען מטרות מוגדרות.

בצד הקדושה הופיעו נביאי האמת ובעלי רוח הקודש לדורותיהם. ואף בזמננו חיים צדיקי אמת, גדולי תורה, שה' מקבל את תפילותיהם באופן מיוחד, וברכתם עוזרת בזכות קרבתם הרוחנית לה' שהוא מקור הברכה.

בצד הטומאה הופיעו נביאי השקר, משיחי השקר בדורות שונים, מכשפים ושאר אנשים שעברו על איסורי התורה בתחומי אוב, ידעוני, דורש אל המתים ועוד. גם בזמננו עלולים להימצא אנשים הקשורים ל'מרכבה הטמאה', אם כי כיום העצמה הרוחנית שלהם פחותה.

באופן מעשי חשוב לדעת, שמעטים בזמננו האנשים הקשורים לכוחות רוחניים, ופועלים מכוחם של כוחות אלו.

בנוסף לכך, כדי שיהיה ברור שאדם מסויים קשור לכוחות רוחניים חיוביים, הוא צריך להיות ידוע במשך שנים רבות בקרב יראי ה' וגדולי ישראל שהוא צדיק אמיתי וגדול במעשים טובים. נדיר מאוד מאוד שיש צדיק נסתר, שמעולם לא שמעו עליו, ולפתע הוא הופך למחולל ישועות.

חשוב לדעת, שחלק ניכר מאלו המציגים עצמם כמחוללי נפלאות –אינם כאלו. חלקם הינם מזידים, ובכוונה תחילה הם מטעים את הציבור הנוהר אליהם, ומנצלים אותו בציניות גמורה. חלקם הינם שוגגים, כלומר, הם מייחסים לעצמם כוחות רוחניים הגדולים מדרגתם, והם טועים ומטעים את הרבים.

כאשר מעוניינים לקבל ברכה או עצה אמיתית, יש לפנות לצדיקי אמת הקשורים לה', והללו ידריכו את הפונים אליהם אל הדרך הנכונה. התעניינות נכונה ופניה למביני-דבר מסייעת להגיע לכתובתו של הצדיק. כדאי מאד להתרחק ממחוללי נפלאות שאינם אנשי אמת, כי הקשר עמם אינו מועיל, ולעתים גם עלול להזיק.

פן בעייתי נוסף בתחום זה, הוא שהאדם סבור שהסגולות וכדומה הניתנות לו, תפתורנה את כל הבעיות, ומעתה לא מוטל עליו לפעול מאומה. שהרי "הוא כבר קיבל את הברכה" ואין הדבר כן! נאמר: "אין מזל לישראל". עם ישראל נמצא מעל השפעת המזלות. ע"י תפילה מעומק לב, ע"י שיפור המעשים ועידון מידות הנפש מתקרבים לה' ומסוגלים לשנות את גזר הדין השמימי לטובה. בצורה כזאת האדם מסוגל לפעול גדולות ונצורות למען עצמו ומשפחתו.

לסיכום:

א. אם מעוניינים לפנות למקובלים יש צורך ב'סינון' מיוחד ובבחירת מקובלים אמיתיים.

ב. על האדם להמשיך לפעול בעצמו ולהתקרב לה', וע"י כך יזכה לשפע ברכות שמים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים