הדרך לאמונה

מאמרים נוספים על הפרשה
אברהם יוצא לדרך...
ארץ הרעב והמלחמות
הארץ המובטחת
עיניו של לוט
מאמרים נוספים על הפרשה
תרבות הגוף
"לך לך מארצך"
משמעותו של נסיון
השם "אברהם"
אמונה תמימה ואיתנה
כוחו של ישמעאל
מידת החסד בטהרתה
מאמרים נוספים על הפרשה

על אברהם אבינו נאמר בתורה: "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" (בראשית ט"ו, ו).

מן הראוי איפוא לברר, בזכות מה זכה אברהם אבינו להכיר את הבורא בצורה שאחרים לא זכו לה? האם היה שכלו שונה משל האחרים, או שמא ניתנה לו האמונה כמתנת שמים? אם אכן היתה לו סיבה הגיונית להאמין במציאותו של "מנהיג הבירה", מדוע לא פעל היגיון זה אצל האחרים?

לאחר דורות נגלה הבורא לבניו במעמד הר סיני, בנוכחות מיליוני איש העביר להם את המסר הכלל עולמי: "אין עוד מלבדו". בני ישראל העבירו את המסר לבניהם, ובניהם לבניהם, כך עד דורנו. מדוע איפוא חזר העולם לעידן הכפירה שקדם לאברהם אבינו? מדוע הוא אינו רואה במסורת האמונה כמחייבת?

למעשה, ניתן להבחין במציאות הבורא באמצעות התבוננות בנפלאות הבריאה. די להתבונן בהרמוניה, שאנו חלק ממנה, כדי להבין כי יש מנהיג לבירה.

הטבע מעיד על חכמה נפלאה. מבנה גוף האדם, איבריו ותאיו מעידים על יוצר אמן המסתתר מאחורי היצירה הנפלאה והמורכבת. גם כל העולם הסובב את האדם מכריז על בריאה מתוכננת.

נביאי ישראל, בקראם לעם להתעורר באמונה, היפנו את מבטם לבריאה. ישעיהו הנביא קרא להתבונן בגרמי השמים ולהסיק מהם את המסקנות המתבקשות: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא" (ישעיה מ', כ"ו). רק לפקוח את העיניים ולהתבונן בסדר ובדיוק של מסלולי הכוכבים ושל כל צבא השמים. יותר מזה לא צריך – רק התבוננות נדרשת. העולם זועק: יש בורא לבירה.

התקדמות המדע וגילוייו הוסיפו ידע רב על אודות התכנון, הדיוק וההרמוניה שבבריאה. כל העת מתגלים תחומים נוספים שטרם נחקרו, והאדם נוכח לדעת, כי החכמה הטמונה בבריאה היא אין סופית.

גם איוב המיוסר, שחקר אחר הנהגת ה', קבע: "מבשרי אחזה אלוק" (איוב י"ט, כ"ו). התבוננות בגוף האדם לבדה מלמדת על מציאותו של בורא המכוון כל תנועה. די להתבונן בלב, כדי להבין איזו חכמה מושקעת במערכת כה מורכבת ומסובכת. בדרך זו הגיע אבי האומה העברית, אברהם אבינו, להכרה כי יש מנהיג לבירה.

אברהם אבינו היה שונה מכל בני דורו בכך שהוא היה היחיד שהחל לחקור נושא זה בגיל כה צעיר! אסונם של האחרים נובע מכך ששאלה זו מתעוררת אצלם רק בגיל מבוגר יותר. בגיל זה קיימות סיבות המונעות מהם לתת לעצמם את המענה הנכון. אילו היה האדם מסוגל להציב לעצמו בגיל צעיר את השאלות ששאל אברהם אבינו את עצמו, גם הוא היה מגיע לאותה אמונה.

נתאר לעצמנו תיאור דמיוני של אדם הנולד בדעה מושלמת ובשכל מפותח כשל אדם מבוגר. שאלות אין ספור היו ניצבות לפניו. אין לתאר את השתוממותו לנוכח נפלאותיה של הבריאה המתגלות לנגד עיניו. השתוממות זו היתה מובילה אותו למציאת מענה, לחשיפת הפתרון לסוד החיים!

מדוע איפוא טועים רוב האנשים? התשובה היא, שההכרה בבורא מתבקשת מאליה, כפי שהבין אותה אברהם אבינו. רוב בני האדם לא הגיעו למסקנה זו, לא מחמת ריחוקה, אלא מפאת היותם נגועים ומשוחדים. מסקנה זו מחייבת את מי שהגיע אליה בהתחייבויות רבות. היא כובלת! אם אכן יאמין האדם כי יש מנהיג לבירה, הרי הוא מחוייב לשמור את כל מצוותיו ולהזהר מלעבור על כל מה שציווהו המנהיג שלא לעשות. גדול כוחו של שוחד זה, עד כדי בריחה מהסקת מסקנות ברורות ביותר. "כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" (דברים ט"ז, י"ט) - עד כדי גרימת עוורון מוחלט.

השוחד, הנגיעה האישית, הרצון להתנתק מהכבלים ולהנות מכל מנעמי החיים ללא הצבת גבולות, מונעים מהאדם מלהגיע למסקנה המתבקשת מאליה, מהאמונה בבורא. כאשר יתעלה האדם מעל נגיעותיו האישיות, תפתח לפניו דרך האמת – דרך האמונה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים