מדוע עם הסגולה נולד לסבל ולגלות?

העולם נברא כדי להיטיב עם הברואים. האדם הראשון חי בגן עדן, מקום שכולו תענוגים. אם העולם כולו, ועם ישראל בפרט, היה מקיים את רצון הבורא, לא היה צורך בסבל. אך לאדם ניתנה אפשרות בחירה ללכת בדרך משלו, גם אם אינה תואמת את רצון הבורא. במקרה זה, אין מנוס מעריכת שינויים בתוכנית, על מנת שהיעד הסופי יושג למרות הכל. שינויים אלו גורמים לאנשים לסבול.

דומה הדבר לדרך המובילה אל פסגת ההר. אפשר לסלול כביש בקו ישר מן העמק אל הפסגה, דרך זו תהיה קצרה אך תלולה מאד. מי שבידו רכב חזק, יכול להגיע אל הפסגה במינימום זמן. לאחרים יש צורך לסלול כביש מפותל, ארוך יותר, אך נוח יותר לנסיעה.

מלכתחילה היתה אפשרות שעם ישראל יגיע ליעדו - כינון מלכות שמים עלי אדמות - בדרך ישרה ללא עיקולים. אך דרך זו דורשת עוצמה ושלימות רוחנית. כיון שהדורות סטו מן הדרך וחטאו, ניווט הבורא את ההיסטוריה בצורה אחרת, הוא הכניס את העם הנבחר לדרך הגלות. הגלות היא כור היתוך, שבו מתקיים ה"צירוף" הנדרש; כאן מפרידים את החומרים המזיקים עד שנשאר החומר הנקי מכל רבב.

דבר זה נכון גם לגבי שגיאות שנעשו על ידי האבות; כל שגיאה קטנה, בלתי משמעותית לכאורה, נותנת את אותותיה בהמשך הדורות. למרות שהיהדות רואה את האבות כאנשים שהגיעו לפסגת הקדושה שאדם מסוגל להגיע, בכל זאת נמצאו בקורות חייהם מעשים שגויים. לנו, העומדים במרחק של אלפי שנים ומאות דורות, לא ניתנת הזכות לשפוט את מעשי האבות, ולהחליט היכן שגו. אבל התורה שניתנה מן השמים מגלה לנו את נקודות תורפה אלו, וכך יש בידינו מפתח להבנת התופעה הייחודית ששמה גלות.

דוגמה לכך היא המאמר הבא: "מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים? מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, כלומר: במלחמה שניהל אברהם נגד חמשת המלכים, לאחר שנשבה לוט אחיינו בידיהם, עשה שימוש בתלמידיו שלימדם תורה, וביטל אותם מלימודם. זו היתה שגיאה, ועל שגיאה זו שילם אברהם בגלות בניו במצרים.

כך גם בגלויות המאוחרות יותר, מצאו חכמי התורה את הסיבה בשורש הרוחני של האומה, שהגיע למצב של קלקול שלא ניתן לתיקון אלא באמצעות הגלות. על הסיבות לגלות בבל אנו קוראים בהרחבה בדברי הנביאים, ומהם עולה שנמצאו ליקויים חמורים ביותר במלכות יהודה: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. את הסיבה לחורבן הבית השני על ידי הרומאים, מצאו חכמינו בליקוי אחר שקשה לגלות אותו: שנאת חינם.

לסיכום ניתן לומר, שתפקידה המרכזי של הגלות הוא תיקון ליקויים, והכנת האומה לרגע הגדול של הגאולה הסופית, שבה תכונן מלכות שמים בעולם.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים