מהי תחיית המתים?

אחד הניסים הגדולים והמופלאים שיתרחשו לאחר ביאת המשיח, יהיה נס "תחיית המתים". הקב"ה יחיה את המתים שוכני עפר, מימות אדם הראשון. הפלא הגדול יהיה שהקב"ה לא יברא את גופות המתים מחדש, אלא יקים את אותו גוף עצמו, שנהפך לעפר! אותו גוף שכבר נרקב כליל – ישוב ויקבל חיות מחודשת.

והנה, יש גופות של מתים אשר קברם נחרש, והרוח נשאה את עפרם לכל עבר, או שהושלכו הרבה מתים יחד לתוך בור או לירכתי מערה, ודמים בדמים נגעו ביום הרג רב, וכובד מלחמה, וכמה היו מאכל לעוף השמים, לחיות הארץ ולדגי הים.

מי הוא זה שיוכל לאסוף את כל חלקיקי העפר של כל גוף וגוף בפני עצמו?

רק המושל בגבורתו בכל העולם יכול לברור, לאסוף ולקבץ את כל חלקי העפר של גוף זה לבד, ושל גוף זה לבד, גם אם יהיו מפוזרים בארבע קצוות הארץ. ולא עוד, אלא שמחזיר הקב"ה את חלקי העפר הבאים מן העין – אל העין, חלקי עפר האוזניים – לאוזניים, הידיים – לידיים, הרגליים – לרגליים, כל חלקיק ישוב למקומו המדויק בגוף!

אולם אין הקב"ה מחיה את המתים, אלא בארץ ישראל, שנאמר: "כה אמר האל ה'... נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה" (בארץ ישראל) (ישעיה מ"ב, ה'). אם כן, הצדיקים שנקברו בחוץ לארץ, משה ואהרון ושאר כל הצדיקים שבארבע פינות העולם – איך הם יחיו ויבואו לעולם הבא?

אלא שבשעת תחיית המתים הקדוש ברוך הוא יורד משמי השמים העליונים, ויושב על כסאו בירושלים, וקורא הקב"ה למלאכי השרת ואומר להם: בני, לא בראתי אתכם אלא בשביל שעה זו, כדי שתעשו לי קורת רוח! משיבים לו מלאכי השרת ואומרים לפניו: ריבון העולמים, הננו נעמוד לפניך בכל דבר שאתה רוצה! משיב הקב"ה ואומר להם: לכו שוטטו בארבע רוחות העולם, והגביהו את ארבע כנפות הארץ, ועשו מחילות מחילות בקרקע הארץ לכל צדיק וצדיק שבחוצה לארץ, עד ארץ ישראל, והביאו לי כל צדיק וצדיק, ויבואו לארץ ישראל ואני מחיה אותם!

מיד הולך כל מלאך ומלאך ומשוטט בארבע רוחות העולם ומגביה את ארבע כנפות הארץ ועושה מחילות מחילות בקרקע הארץ עבור כל צדיק וצדיק שבחוץ לארץ, ומביאם אותם לארץ ישראל אל הקב"ה לירושלים, והקב"ה עומד בעצמו ומחיה אותם ומעמיד אותם על רגליהם.

וכיצד מחיה ה' את המתים לעולם הבא? נוטל הקב"ה שופר גדול בידו ותוקע בו, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו. בתקיעה ראשונה העולם כולו רועש, בתקיעה שניה העפר מתפרד, בתקיעה שלישית עצמותיהם של הצדיקים מתקבצות, בתקיעה רביעית אבריהם מתחממים, בתקיעה חמישית עורותיהם מתקרמים, בתקיעה שישית רוחות ונשמות נכנסות לגופותיהם, בתקיעה שביעית חיים ועומדים על רגליהם בלבושיהם! והצדיקים יקומו בכמה לבושם שריחם הולך מסוף העולם ועד סופו כריח גן עדן!

הבאנו במסגרת התשובה ציטוטים ממקורות שונים, המהווים חלק קטן מהמכלול הגדול העוסק בתקופה מאושרת זו. הציטוטים מתארים את אשר יתרחש באותה תקופה שעם ישראל מצפה לבואה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים