מהי אהבה יהודית?

על פי השקפת היהדות הנישואין מהווים חלק ממצות עשה. הם בונים את השלב הראשון של מצות "פרו ורבו", הראשונה מבין תרי"ג המצוות. על פי השקפה זו הנישואין הם מילוי אחר הצו האלוקי, כמו צום יום הכיפורים ושביתה ממלאכה ביום השבת.

לנוכח דברים אלו נבין, שגם המושג אהבה נתפס אצל האדם המאמין בצורה שונה. הוא מצווה על ידי בוראו להקים משפחה, והוא מבין ומכיר בכך שאין אפשרות ששני אנשים שונים יתאימו זה לזה ויגיעו להבנה מלאה ללא גורם מאחד ומדבק. למען מטרה זו יצר הקב"ה את הגורם הנפלא ששמו אהבה. רגש האהבה סולל את המסילה לקירוב לבבות ומסקל את המכשולים המצויים בדרך. האהבה מהווה אמצעי ותמרור דרך להשגת המטרה הסופית שהיא הקמת משפחה. גישה זו שונה באופן קוטבי מהגישה הרואה בנישואין אמצעי ל"מציאת אהבה".

התורה עצמה מלמדת מהי הדרך האמיתית לטיפוח קשרי אהבה בין בני הזוג. התורה מספרת על יצחק אבינו שנשא לאשה את רבקה (בראשית כד, סו): "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהבה" . רק לאחר הנישואין מסופר בתורה על האהבה שבאה לקשר בין השנים.

אהבה זו שונה מהאהבה המקובלת בחברה בת ימינו, לא רק מבחינת לוח הזמנים, אלא גם בפנימיותה. דרכה של אהבה הנוצרת לפני הנישואין היא, שעם הנישואין היא מגיעה לנקודת שיא, ולאחר מכן מתחיל תהליך נסיגה. למחרת הנישואין עלולים החיים המשותפים להפוך אט אט לשגרתיים ואפורים. אותם יסודות סוערים שהזינו את רגשות החיבה הולכים ונעלמים. מפורסמת היא האימרה, שהנישואין המערביים דומים לקומקום רותח שכיבו את האש מתחתיו, והוא הולך ומצטנן.

לעומת זאת, האהבה הנוצרת לאחר החתונה, מצויה בעלייה מתמדת. יותר מכך, האהבה שבין איש לאשתו מעוגנת בהלכה: "ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו" (רמב"ם הלכות אישות פרק ט"ו). גם הלכות טהרת המשפחה מסייעות להגברת רגשי האהבה ולמניעת שגרה: "כדי שתהיה חביבה על בעלה כבשעת כניסתה לחופה" (מסכת נדה דף לא). רעננות והתחדשות מלוות תדיר את האהבה האמיתית. אין זו אהבה שטחית הניזונה מגירויים, זוהי אהבה המבוססת על הערכה הדדית. הדדיות המביאה לרגשות אהבה וחיבה כנים ועמוקים. אהבה זו מהווה מנוף אדיר, שבעזרתו מסוגלים בני הזוג להתעלות ולחוש באושר אמיתי גם לאחר שנות נישואין ארוכות, גם בשנות זקנה ושיבה. הניחוח ההתחלתי מסוגל להמשיך לרחף בבית ולהזין את החיים המשותפים לאורך עשרות שנים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים