כיצד נבין את מושג נצחיות הנשמה?

כל נשמה מהווה חלקיק מהאור האלוקי. זוהי מתנה יקרה שניתנה לאדם על ידי הבורא. הנשמה היא בבחינת שליח, נציג של הבורא בעולם הגשמי.

כאשר מדובר על העולם הגשמי והעולם הרוחני, עלינו להבין כי חלוקה זו מותנית ויחסית במידה רבה. בבריאה אין משהו נמוך באופן מוחלט או גבוה באופן מוחלט. כל הנבראים החומריים מתקיימים מכוח הרוח המחיה אותם. בכל בעל חיים, פרח או אפילו עצם דומם – טמון כוח רוחני. כשם שהנשמה יוצקת את החיים לתוך הגוף, כך בורא העולם ממלא את העולם ברוחניות והיא מהווה מקור לקיומו. אין להפריד בחיים הארציים בין הגוף לנשמה. לכן, כה קשה להשיב על השאלה מהי מהות האדם: הגוף או הנשמה?

כאשר אנו חושבים על הגוף או מתארים אותו, אנו מתארים בדרך כלל את מראנו החיצוני. הפייטנים הרומנטיקאים השכינו את הנשמה בלב האדם, אולם ברפואה המתקדמת ערכו ניתוחי השתלת לב רבים. האם בהעברת איבר זה מאדם לאדם מתקיימת גם "העברת נשמה"? ויותר מכך, כאשר יצליחו בעתיד לערוך ניתוחים בהעברת המוח, האם תעבור גם הנשמה? אין זה בלתי נמנע שבהמשך הזמן יצליחו מומחים להעביר את הזכרון מאדם לאדם, כשם שהדבר נעשה באמצעות מחשבים. באותה שעה ניווכח כי אישיות האדם היא ההכרה והזיכרון שנאגרו במוח. מה קורה כאשר אדם מת? המוח מפסיק לתפקד, וגם תאי המוח נהרסים. האם פירושו של דבר שהאינפורמציה וההכרה נעלמים ללא עקבות, כאילו היתה זו תוכנת מחשבים שנמחקה?

אין הדבר כן. האלוקים מכיר את כל מחשבותינו וזכרונותינו ואת כל מה שמתרחש במוחנו. האלוקים יודע הכול ואינו שוכח דבר. כל האינפורמציה הנאגרת במוחו של כל אדם ממשיכה להתקיים בזכרונו של ה'. זו היא משמעות האלמוות. הנשמה שבה אל מקורה וממשיכה לחיות. "וישב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה" (קהלת י"ב, ז'). המוות הוא 'צורת חיים'.

כלל ידוע הוא כי אין דבר ההולך לאיבוד. לדוגמא, אפשר לשרוף את השולחן או את גופו של אדם ולהופכם לאפר. אולם אי אפשר להשמיד את החומר ולהביא לכליונו המוחלט. האדם לאחר מותו מתפורר וכל יסוד מיסודותיו חוזר למקורו. רוב גוף האדם מורכב מיסוד העפר, ועל כך נאמר בפסוק: "ואל עפר תשוב" (בראשית ג, יט), אולם גם שאר היסודות חוזרים לקדמותם. החומר רק פושט צורה ולובש צורה, וכך הם פני הדברים גם בחיים הרוחניים. את מחשבותינו ואת רגשותינו אי אפשר להשמיד.

החיים משנים צורה או מתעלים לרמה עליונה יותר. המוות אינו הפסקת החיים, אלא שינוי צורתם. הנשמה הנצחית שהעניק ה' לאדם (ורק לאדם) היא בעלת אישיות, כושר להרגיש, לחשוב, להתייסר, לשמוח, ותמיד היא שואפת להגיע אל יוצרה.

בניית אתרים