מהי משמעות מצוות ציצית?

הציצית היא קווצת חוטים, שחייבים לכרוך בכל אחת מפינותיו של כל בגד בעל ארבעה קצוות. הלובש בגד מצויץ, מקיים מצוות עשה מן התורה. אחד משמונת החוטים שבכל כנף יש לצבוע בצבע תכלת העשוי מדמו של חילזון העולה מן הים. אולם אין צבע זה מעכב את קיום המצווה. לכן, בימינו, שאין אנו בקיאים בדרכי הכנתו של הצבע, מתקיימת המצווה בחוטים לבנים.

חז"ל ראו את הכינוי "ציצית" כגזור מן הפועל "הצצה" ('מציץ מן החרכים'). בכך באה לידי ביטוי הראייה הדו-סטרית: ראיית האלוקים את האדם ואת מעשיו, והתבוננות האדם באלוקיו. הסתכלות זאת מסייעת ביד היהודי להיזכר בכל עת במילוי חובותיו ובתפקידיו המגוונים, ובמישור הרעיוני - במעמדו האקזיסטנציאלי בעולם.

גם כשעיני האדם מופנות אל הקרקע, אל תבל וארבע כנפותיה, ותוך כדי הפעילות בחיי החולין, ציציותיו המתבדרות, מהוות תזכורת מתמדת, לשמים הפרושים מעל ראשו ולמימד הרוחני שיש לעצם חייו וקיומו בעולם. 

חוטי הציצית הם, אפוא, החוט המקשר בין הבגד המבטא את "הלבוש", את הגשמיות, לערכי היהדות הבאים לנצור את הגרעין הרוחני הקיים בכל עשייה בעולם החולין.

משל, אמרו חכמינו במדרש רבה, לאחד שהיה מושלך לתוך המים. הושיט לו הקברניט את החבל ואמר לו: תפוס בחבל זה בידך ואל תניחהו. שאם תניחהו, אין לך חיים!  כך היא מצוות ציצית. האדם המצוי בעולם העשייה נמשל לאיש המושלך למי הים. גלי החומריות עלולים להטביעו. אולם, כל עוד נאחז הוא בחוטי הציצית שהטיל לעברו הבורא-הקברניט, יוכל הוא לגלי הים הזועפים, ועדיין חי הוא.

חז"ל מציגים את מצוות ציצית, כזו שתעמוד לרועץ לאומות העולם, הם "בני נח", לעתיד לבוא. גם אם יהיו נכונים לקיים את המצוות כולן, לא יוכלו להסכין למצוות ציצית. כי מי שהחומרנות שקועה בנפשו, גם אם ייאות לקיים מצוות רבות, תמיד יימתח קו מפריד בין עשייתו הרוחנית למלאכתו הגשמית. מצוות ציצית נועדה להעלים קו זה. היא החוט המחבר בין התוכן הרוחני ללבוש הגשמי של כל עשיות החולין. כדי להחזיק בחבל זה, דרושה מוכנות נפשית שונה לחלוטין.

הציצית היא סמלם של עובדי האלוקים. אך כמו כל סמל, משמעותה העיקרית בתכנים שהיא מייצגת. ענידת הסמל – משמעותה, הבעת נכונות למלא את כל חובותיו של איש המסדר. בהבעת נכונות ובהזדהות, זוכה כל יהודי להיות שותף גם למצוות אשר מסיבות שונות נמנע ממנו לקיימן (כמו מצוות הנוהגות רק בזמן שהמקדש קיים וכדו'). לכן אמרו חז"ל, ששקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות כולן.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים