כיצד נצחיות עם ישראל מביאה לאמונה?

אומה אחת קטנה וזעירה ממשיכה להתקיים לאורך כל הדורות, למרות שלפי כל כללי ההיגיון אין לה סיכוי להתקיים לאורך זמן.

אם הרעיון נשמע מופלא מדי, הנך מוזמן לדלג במנהרת הזמן כ-3,000 שנים אחורנית: במרחב הים-תיכוני שולטת האימפריה הבבלית האדירה ללא עוררין. תרבותה רבת השפעה. כל עמי האזור נטמעים בה ונעלמים כלא היו. אפילו המצרים הבוטחים בכוחם ובעוצמתם, כשלו מול העוצמה הבבלית. העם היהודי נדרס זה עתה תחת גלגלי האימפריה. בית מקדשו חרב, עילית העם נהרגה. היתר נפוצו לכל עבר.

במצב נורא זה, כששרידי העם שרויים ביגון ובייאוש, עומד הנביא ירמיהו ומצהיר בביטחון: כל העמים החזקים שאתם מכירים היום יחדלו להתקיים. התרבויות רבות העוצמה ישקעו וייעלמו מעל בימת ההיסטוריה. ולעומתם, העם הקטן והמוכה, העם הגולה – האם סבורים אתם שאף הוא ייעלם? האם חושבים אתם שהוא צועד לקראת כליה?

לא ולא! רק כאשר יחדל הים להכות בחולות אשר על שפתו, רק כאשר תיפסק המיית גליו, רק כאשר לא יעלה השחר ויחדלו הכוכבים להאיר בלילות – רק אז יחדל העם היהודי להתקיים: "כה אמר ה', נותן שמש - לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים – לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, ה' צב-אות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני, נאום ה', גם זרע ישראל ישבותו מהיות גוי לפני כל הימים" (ירמיהו ל"א, ל"ד-ל"ה) .

בצמתים רבים של ההיסטוריה היהודית, בעתות משבר, ניצבו תמיד רואי השחורות שניבאו כי הסוף הגיע... כך היה בתקופות האימה שלאחר חורבן בית המקדש הראשון, כך היה  לאחר חורבן בית המקדש השני, כך היה לאחר המרד הגדול ברומאים, כך היה לאחר גזירות ת"ח - ת"ט. כך היה גם בתקופות שההתבוללות אכלה בעם בכל פה, בעת פריחת התרבות ההלניסטית, בתקופת הזוהר של ספרד המוסלמית, וכן בימינו. בכל רחבי העולם חזרו תופעות אלו על עצמן.

חוזי השחורות ניבאו ש'זהו'. ממשבר כה קשה, מהתבוללות כה נרחבת, לא ייתכן שהעם יתאושש. הפעם זה סופי!

מזימות ההשמדה והרצון לחיות בעולם שאין בו זכר לעם היהודי, לא היו המצאה בלעדית של עם מסוים במאה העשרים. מזימות אלו חזרו על עצמן לאורך הדורות. מבצעיהן הכו בעם מכות קשות, אך המזימה כשלה.

כבר לפני אלפי שנה הוגדר תפקידו של העם היהודי: עליו לשמש הוכחה ועדות חיה לקיום הא-ל. כך מצהיר הנביא ישעיהו בשם האלוקים:  "אתם עדי, נאום ה', ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי, ותבינו כי אני הוא,  לפני לא נוצר א-ל ואחרי לא יהיה" (ישעיהו מ"ג, י').

ואכן, מאז ועד היום קיומו הנצחי של עם ישראל מהווה עדות חותכת למציאות הבורא. העם היהודי בן האלמוות מוכיח בעצם מציאותו התמידית את קיומה של ישות נצחית החופפת על העולם כולו. היא המכתיבה ל"שר ההיסטוריה" אימתי להתנהל בהתאם לחוקי ההסתברות ולכללי ההיסטוריה המקובלים ואימתי להפר אותם!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים