קידוש החומר

 

 

ה' טבע באדם את ההנאה מהאיחוד המיני, כדי שיחוש בצורך גופני זה. כתוצאה מכך, יוכל האדם לשתף את עזרת הגוף בקשר הנעלה. ללא הנאה זו עלול הוא להתקומם ולדחות כל רצון נפשי לקשר הזוגי ולהחזרת העולם לאחדותו. זהו חלקו של עם ישראל, המאחד גוף ונשמה, חומר ורוח, ופועל באמצעות שניהם להביא לאיחודו של הבית היהודי.

התעלותו הרוחנית של האדם באמצעות שיתוף הגוף בכל פעולה שתכליתה רוחנית - עניינה קדושה. בחיבור צרכי הגוף שבאדם לרוח שבו, באה לידי ביטוי גדולתו של האדם. בזכותו של כוח החיבור המופלא הזה - האדם הוא נזר הבריאה.

קדמונים לימדונו, שנתאווה הקב"ה שתהיה לו דירה בעולם התחתון. במעמד הר סיני מסר הבורא את סודה של "דירה" זו לבניו. הסוד הוא: "והייתם לי קדושים", זוהי מילת הצופן. הקדושה היא חיבור החומר לרוחניות וקידוש שניהם יחדיו. העולם כולו, על כל ברואיו, אינו מודע לסוד זה. לא מצויה תרבות כלשהי בעולם המדריכה כיצד לחבר חומר ורוח. בתרבויות רבות קיים ניתוק. הפתרון המוצע על ידם הוא התנזרות או התבודדות. במקום לחבר, הם מדכאים לחלוטין את הגוף. לדידם כביכול, יש רק נשמה!

               

סוד הקדושה הוא החיבור שבין הגוף לנשמה. זוהי הנקודה הפנימית של היהדות. זהו גם פירושו המעשי של הפסוק: "והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות י"ט, ו'). בהיותנו כאן, בתוככי החיים הארציים, אנו עובדים את ה', ככהנים בהיכל קדשו!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים