כיצד משלימים האיש והאשה זה את זה בתחום הרוחני?

מהותו של כל מושג המופיע בתורה רמוז במקום הראשון שבו הוא נזכר. לפיכך, אם נלמד היטב את הפעם הראשונה שהתורה מדברת על זכר ונקבה, נוכל להבין את מהות חלוקת התפקידים ביניהם.

עיקרון יסודי זה מופיע כבר בפסוק הראשון בתורה. המושגים זכר ונקבה הם חלק בסיסי בבריאת העולם: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ".

בתחילה ברא הקב"ה את כח האיש ואת כח האשה. כח האיש הוא תפקיד השמים. השמים משפיעים על הארץ על ידי הורדת גשמים, ואילו כח האשה הוא תפקיד הארץ. הארץ מקבלת את הגשם, סופגת אותו לתוכה, מטפחת ומזינה את הזרעים שנזרעו בה. לאחר השלמת תהליך חבוי ופנימי זה, היא מוציאה מתוכה חיים חדשים.

הקשר בין השמים לארץ משקף את הקשר בין האיש לאשה בכמה מישורים. במישור הבסיסי - ליישב את העולם בדורות חדשים. במישור העמוק והעדין יותר, השותפות מתייחסת להורדת שפע רוחני לעולם באופן המלא והמושלם ביותר.

האדם אינו מסוגל לפעול ולהשיג הישגים רוחניים בני קיימא לבדו. כשם שגשם ללא אדמה שתספוג אותו ותעבד את מרכיביו ילך לאיבוד, כך עלולות פעולות האדם לרדת לטמיון ללא כוחה של האשה.

האשה מהווה בית להשפעתו של האיש ושומרת עליו שיישאר טהור ומזוקק מכל זיהום או סילוף. האשה דואגת שליצירתו הרוחנית של האיש יהיו חיים אמיתיים ונצחיים.

מי חשוב יותר? השמים המשפיעים גשם או הארץ הסופגת אותו אל תוכה והופכת אותו לחיים? ברור ומובן כי שניהם תלויים זה בזה. כל אחד בפני עצמו אינו יכול להתקיים. גשם ללא אדמה שתספוג אותו הופך למבול, ואילו אדמה ללא גשם הופכת למדבר צחיח. גם מבול וגם מדבר מסמלים מוות. אולם, כאשר הגשם והאדמה עובדים בשיתוף פעולה, נוצרים חיים ממשיים. כל אחד משני השותפים הוא חיוני, נחוץ ושווה ערך לזולתו.

הבעל והאשה עובדים יד ביד כצוות. כל אחד מהם מודה בפה מלא כי הצלחתו תלויה בבן זוגו. יחד הם מהווים שותפות המבוססת על כבוד ועל אהבה הדדיים. יחדיו הם מביאים חיים לעולם, ויחדיו הם בונים את ביתם.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים